Yaşam Çiçeği: Birçok Kültür İçin Önemli Olan ve Yaratılış Döngüsünü İfade Eden Sembol

Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip çok sayıda daire ve dışında bir büyük daireden oluşan geometrik bir semboldür. Dairelerin oluşturduğu desen, çiçeklerin mükemmel ve simetrik görüntülerini oluşturur. Bazı yaşam çiçeği sembolleri, tasarım içinde yedi daire kullanır, bu nedenle sembolün bazı farklı varyasyonları vardır. Sizler için yaşam çiçeği sembolü hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık.

Yaşam çiçeğinin anlamı

Yaşam çiçeği

Yaşam çiçeği sembolü, 19 eşit oranda örtüşen daire içeren iki boyutlu bir çizimdir. Bu sembol, varlığımızı, dünyadaki yaşamı ve evrenin oluşumunu, yani kısaca tüm yaratılış döngüsünü temsil etmektedir. Ayrıca tüm yaşamın tek bir kaynaktan geldiğini betimler. Evrenin en önemli ve kutsal kalıplarını barındırdığı söylenen yaşam çiçeği sembolünün içinde gizli bir sembol olduğuna inanılmaktadır. Bu sembolde atomlardan gezegenlere kadar tüm yaşam için bir tür plan olduğu düşünülmektedir.

Yaşam çiçeği sembolizmi

Semboller

Yaşam çiçeği sembolizmi, New Age grupları ve hareketlerinde giderek daha belirgin hale geldi. Yaşam çiçeğinin belirli varyasyonları farklı anlam ve önem taşır. Yaşam tohumu, daha tekil bir çiçek tasarımı yaratan üst üste binen yedi daireden oluşur. Bazıları için bu, Tanrı’nın yaşamı yarattığı 7 günlük yaratılışı sembolize eder.

Yaşam yumurtası ise sadece birbiriyle örtüşen yedi daireden oluşur. Bu sembolün, ilk evrelerinde olan çok hücreli bir embriyoya benzediği söylenmektedir. Yaşam meyvesi, klasik yaşam çiçeği sembolündeki on üç daireden oluşur. Bu şeklin evrenin temel bir tasarımı olduğu söylenir ve Metatron Küpü için geometrik temeli tutar.

Metatron küpü, tüm organik yaşam için bir temel görevi gören yapılar olduğuna inanılan beş platonik yapıyı gösterir. Bu beş yapı, yaşam formlarında, minerallerde, müzikte, seste ve dilde bulunan yıldız dört yüzlü (tetrahedron), altı yüzlü (hexahedron), sekiz yüzlü (octahedron), dodekahedron ve ikosahedrondur. Metatron küpü, kötülükten korunmak için kullanılabilecek kutsal bir sembol olarak kabul edilir.

Yaşam çiçeği tarihi

Tarih

Yaşam çiçeği büyüleyici ve eski bir semboldür. Yaşam çiçeği sembolü eski el yazmaları tapınaklarda, sinagoglarda ve sanatta görülmektedir ve dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok kültürde büyük önem taşımaktadır. Ancak bu sembol çok eski bir tarihe sahip olmasına rağmen 1990’larda yaşam çiçeği adını almıştır.

Yaşam çiçeğinin bilinen en eski tasvirleri Mısır’daki Osiris Tapınağı’nda bulunmuştur ve en az 6000 yıl öncesine dayanmaktadır. Yapılan son araştırmalarda bunların MÖ 535’ten önce yapılmış olamayacağı sonucuna varılmıştır. Sembolün bu tasvirleri yakılmış veya kırmızı aşı boyası ile granit üzerine büyük bir hassasiyetle çizilmiştir. Bazıları sembolün Ra’nın Gözü’nü temsil etmek için kullanılmış olabileceğine inanmaktadır.

Leonardo da Vinci’nin yaşam çiçeği modelini incelediği ve sembolden, beş platonik yapının yanı sıra Phi’nin altın oranını türettiği biliniyordu.

Günümüzde yaşam çiçeği sembolü, mücevherlerde, dövmelerde ve dekoratif ürünlerde yaygın olarak bulunur. New Age grupları, aydınlanmaya ulaşmak ve yaşamda daha derin anlamlar bulmak için bu sembolü kullanır ve inceler.

Farklı kültür ve dinlerde yaşam çiçeği

Yaşam çiçeği

Yaşam çiçeği aynı zamanda birçok dinde yer alır ve bazıları Kabala öğretileriyle ilişkilendirilen “hayat ağacı”nın bu sembolden türetilmiş olabileceğine inanır.

Yahudilik ve Kabala

Hayat ağacının, yaşam çiçeğinden geldiği kuramsallaştırılmıştır ve ezoterik Yahudiliğin Kabala disiplininde önemli bir semboldür. Hayat Ağacı, 10 Sefirot adı verilen on manevi sembol içerir. Her sefirot, Tanrı’nın belirli bir yönünü temsil eder, bu nedenle hayat ağacında bir araya getirildiklerinde Tanrı’nın adını tasvir ederler.

Kabala’da 10 Sefirot, her biri insan vücudundaki belirli enerjiye hizalanan çakralara atıfta bulunur. Hayat ağacı, Kabala öğretilerinde ‘ortak soy fikrini’ sembolize eder, bu hayat ağacının, Yaratılış Kitabı’nda bulunan hayat ağacına benzer olduğuna inanılıyor.

Hristiyanlık

Yaşam çiçeği ile Hıristiyanlık arasında birçok bağlantı bulunmuştur. Yaşam tohumu, birbiriyle örtüşen yedi dairesiyle yaratılışın yedi gününü simgelediği için Hıristiyanlıkta özellikle önemlidir. Hayat ağacı ise Eski Ahit’teki Yaratılış 2:9’da atıfta bulunulan Hayat Ağacı ile ilişkilidir.

New Age grupları

New Age hareketleri ve grupları, yaşam çiçeğini inceler ve onu aydınlanmaya ulaşmak ve yaşamdaki daha derin ruhsal anlamı kavramak için kullanılabilecek kutsal bir geometri biçimi olarak görürler. Yaşam çiçeğini yeni meditasyon uygulamaları ve inançları yaratmak için kullanırlar.

Simya

Simyacılara ait birçok eser, yaşam çiçeğinin kullanımını ve sembolik modelini tasvir etmiştir. Metatron küpü, Simya’da yaratma veya çevreleme çemberleri oluşturmak için kullanılmıştır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.